Einblöðungar

Landsbréf - Veltubréf

Fyrir hverja?

Sjóðurinn er ætlaður einstaklingum, fyrirtækjum og fagfjárfestum. Sjóðurinn hentar þeim fjárfestum sem vilja fjárfesta í innlánum hjá fjármálastofnunum og dreifðu safni peningamarkaðsskjala sem útgefin eru af íslenska ríkinu, fjármálastofnum og sveitarfélögum. Markmið með útgáfu Veltubréfa er að gefa fjárfestum færi á að kaupa hlutdeildarskírteini í sjóði með fremur lítilli áhættu þegar horft er til vaxtaáhættu en fremur áhættusamri fjárfestingastefnu þegar horft er til skuldaraáhættu sjóðsins. Grunnmynt sjóðsins er íslenskar krónur og er markmið sjóðsins að ná ávöxtun sem endurspeglar skammtímavaxtastig á Íslandi.

Fjárfestingarstefna

Veltubréf eru fjárfestingarsjóður. Sjóðurinn fjárfestir fyrst og fremst í innlánum hjá fjármálafyrirtækjum og í peningamarkaðsskjölum útgefnum af ríki, sveitarfélögum og fjármálafyrirtækjum. Samkvæmt lögum um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 eru peningamarkaðsskjöl skilgreind sem þeir flokkar fjármálagerninga sem viðskipti fara venjulega fram með á skammtímamarkaði (peningamarkaði), svo sem víxlar ríkis og sveitarfélaga, innlánsskírteini og viðskiptabréf að undanskildum greiðsluskjölum. Meðallíftími verðbréfa sjóðsins skal vera undir 180 dögum en líftími einstakra eigna í eigu sjóðsins skal ávallt vera styttri en 397 dagar.

Gengisþróun

Lægst: 1.146,03 Hæst: 1.170,75 Upphaf: 1.146,03 Endir: 1.170,75

Eignasamsetning

Eignaflokkar 1.1.2018 Lágmark Hámark
Innlán hjá fjármálafyrirtækjum 70,3% 40% 100%
Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af ríki eða með ríkisábyrgð 21,8% 0% 60%
Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af fjármálafyrirtækjum 5,1% 0% 60%
Reiðufé 2,9% 0% 10%
Afleiður 0,0% 0% 10%
Peningamarkaðsgerningar og skuldabréf útgefin af sveitarfélögum 0,0% 0% 50%

Um sjóðinn

Sjóðurinn er fjárfestingarsjóður (Non-UCITS) skv. lögum nr. 128/2011, um verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði. Sjóðurinn er rekinn af Landsbréfum hf., rekstrarfélagi með starfsleyfi FME, en Landsbankinn er vörsluaðili sjóðsins. Upplýsingar varðandi skattlagningu má nálgast í skjalinu Skattamál. Allar frekari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í útboðslýsingu hans eða á afgreiðslustöðum Landsbankans.

Flokkar
Bloomberg ISIN Lágmarksf. Umsýsluþ.
LABRLIQ IR IS0000025351 5.000 ISK 0,35%

Kynntu þér málið

Næstu skref ...

Kaupa í sjóði

Lykilupplýsingar

Skoða upplýsingablað

Nafnávöxtun

Nafnávöxtun 19.1.2018

Tímabil Uppsafn. Ársgr.
Frá áramótum 0,20% -
Síðasta mánuð 0,36% -
Síðustu 2 mán. 0,65% -
Síðustu 3 mán. 1,04% -
Síðustu 6 mán. 2,17% -
Síðasta 1 ár 4,66% 4,66%
Síðustu 2 ár 10,73% 5,23%
Síðustu 3 ár 16,46% 5,21%
Síðustu 4 ár - -
Síðustu 5 ár - -

Upplýsingar

Kennitala 601114-9920
Sjóðsform Fjárfestingarsjóður (Non-UCITS)
Stofndagur 5. desember 2014
Lögheimili Ísland
Stærð 48.169,9 m. ISK
Grunnmynt ISK
Sjóðsstjórn Rósa Björgvinsdóttir Sandra B. Ævarsdóttir
Afgreiðslutími 09:30 - 14:30 GMT
Uppgjörstími kaupa 1 bankadagur
Uppgjörstími sölu 1 bankadagur
Afgreiðslugjald 450 ISK
Áskriftarmöguleiki
Afsl. á gengismun í áskrift 100%

Fylgiskjöl

Hafðu samband við Verðbréfa- og lífeyrisráðgjöf
Nafn Netfang Símanúmer
Anthony Karl Gregory Anthony.K.Gregory@landsbankinn.is 410 7586 
Friðbert G. Gunnarsson Fridbert.G.Gunnarsson@landsbankinn.is 410 7166
Gústav Gústavsson Gustav.Gustavsson@landsbankinn.is 410 6221
Marteinn Kristjánsson Marteinn.Kristjansson@landsbankinn.is 410 7109
Teitur Páll Reynisson Teitur.P.Reynisson@landsbankinn.is 410 7165
Þórdís Erla Magnúsdóttir Thordis.E.Magnusdottir@landsbankinn.is 410 7163